• 501 375 568
  • wielun@timetax.pl
  • 98-300 Wieluń ul. Targowa 2

Holandia to jedno z państw najczęściej wybieranych przez polskich obywateli w celu emigracji zarobkowej. Choć jest to popularny kierunek, to w dalszym ciągu niewielu Polaków wie, jak rozliczyć należy podatek z pracy zarobkowej w tym państwie. Wbrew pozorom nie jest to tak bardzo trudne i czasochłonne, szczególnie przy choć podstawowej znajomości holenderskiego systemu podatkowego. Jak rozliczyć się z podatku w Holandii?

Kto jest zobowiązany do rozliczenia podatku z Holandii?

Każda osoba która, pracowała w Holandii legalnie, jest zobowiązana do rozliczenia podatku. Niestety z powodu braku wiedzy w dalszym ciągu wiele osób zapomina o tym, że wyjeżdżając do pracy do tego kraju, są oni zobowiązani do dokonania rozliczenia z holenderskim urzędem skarbowym bez względu na to, jak długo trwało ich zatrudnienie oraz jakie dochody uzyskali w tym czasie.
Każda osoba, która choćby przez chwilę pracowała w Holandii, musi złożyć w stosownym terminie zeznanie podatkowe. W przypadku opóźnień bądź niezłożenia dokumentów do urzędu taka osoba musi liczyć się z konsekwencjami w postaci kar administracyjnych. Możliwa jest również sytuacja, w której sprawa trafia do sądu, w efekcie czego podatnik uchylający się od rozliczenia musi się liczyć jeszcze większym grzywnami.

Obowiązek zachowania ustalonych terminów

Podobnie jak w Polsce tak i w Holandii osoby rozliczające się z podatku muszą pamiętać o zachowaniu odpowiednich terminów. Zgodnie z holenderskim prawem osoby zameldowane w tym kraju muszą swoje deklaracje rozliczeniowe złożyć nie później niż 1 maja. W przypadku osób, które w Holandii pracowały tylko czasowo i nie są tam zameldowane, czas na złożenie stosownych deklaracji podatkowych mija 1 lipca. Jeżeli nie zostaną zachowane powyższe terminy, urząd skarbowy ma prawo do nałożenia kary administracyjnej. Warto pamiętać o tym, że nawet nałożenie kary nie zwalnia z obowiązku wykonania zaległego rozliczenia podatkowego.

Jak uzyskać zwrot podatku z Holandii?

Rozliczając się z podatku w Holandii, należy pamiętać nie tylko o dotrzymaniu wyznaczonych terminów, ale również zgromadzeniu niezbędnych dokumentów. Tu wymagane są przede wszystkim dokumenty od pracodawcy, w których będą zamieszczone informacje dotyczące wysokości otrzymywanego wynagrodzenia oraz kwoty odprowadzanego podatku. Ponadto niezbędne są również dokumenty osobiste w postaci karty podatkowej (dostępnej u pracodawcy), kopii dowodu osobistego lub paszportu, zaświadczenia z urzędu skarbowego z Polski oraz potwierdzenia rachunku bankowego.
Aby uniknąć problemów związanych z nieznajomością prawa podatkowego w Holandii, warto skorzystać z usług profesjonalnych biur rozliczeń zagranicznych, które załatwił sprawę rozliczenia podatkowego szybko i bez większych trudności.

Ile czasu czeka się na zwrot podatku z Holandii?

Tak naprawdę dokładne terminy zwrotu podatku z Holandii nie są bliżej określone, dlatego też ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, jak długo podatnik będzie musiał oczekiwać na rozliczenie swojego podatku. Według holenderskiego prawa podatkowego czas ten może wynosić nawet 3 lata. Tak naprawdę im szybciej zostanie złożone zeznanie podatkowe, tym większe szanse na to, że zwrot nastąpi szybciej. W wielu przypadkach następuje to w przeciągu 3-6 miesięcy od dnia złożenia dokumentów. Duży problem stanowi jest to, że holenderski urząd informuje podatników o sposobie wypłaty oraz jej realizacji. Dlatego też każda osoba, która rozliczyła się z holenderskiego podatku, powinna cierpliwie czekać i regularnie sprawdzać stan swojego konta, aż pojawią się na nim należne środki.