• 501 375 568
  • wielun@timetax.pl
  • 98-300 Wieluń ul. Targowa 2

BIURO PODATKOWE

Zwrot podatku z Holandii

Witamy na stronie biura podatków zagranicznych, które uzyska dla Państwa zwrot podatku z Holandii. Posiadamy wieloletnie doświadczanie, dzięki czemu możemy prowadzić wszystkie rozliczenia niezwykle sprawnie, odzyskując maksymalne kwoty. O podatek z Holandii może starać się każdy, kto legalnie pracował na terenie tego kraju. Wystarczy posiadać Jaaropgaaf lub ostatni Salaris oraz dołączyć do wniosku kilka innych dokumentów. Wszelkich informacji udzielą nasi pracownicy – prosimy o wypełnienie formularza na naszej stronie internetowej lub kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Zwrot podatku

KONTAKT 501 375 568

Oferta

Nasze usługi

Procedura przeprowadzana za naszym pośrednictwem jest maksymalnie uproszczona, podatek z Holandii jest wypłacany najczęściej w terminie około 4- 6 miesięcy. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami, Belastingdienst ma 3 lata na rozpatrzenie wniosku o zwrot podatku. Taka sytuacja ma jednak miejsce niezwykle rzadko.

Zwrot podatku z Holandii - Procedura

01

Kontakt z naszym biurem

Umożliwiamy wiele różnych sposobów na rozpoczęcie procedury zwrotu. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej, skontaktować się telefonicznie lub mailowo. Wszelkie formalności mogą także zostać przeprowadzone w naszym biurze w Wieluniu.

02

Przesyłamy odpowiednie dokument

Komplet wymaganych dokumentów można odebrać w naszym biurze, otrzymać je pocztą lub mailem. W ostatnim przypadku należy je samodzielnie wydrukować.

03

Odesłanie wypełnionych dokumentów

Pełny komplet po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać listem poleconym na adres naszego biura w Wieluniu.

04

Kalkulacja wysokości zwrotu podatku

a podstawie otrzymanych dokumentów podatkowych (w tym Jaaropgaaf lub Salaris) przeprowadzamy bezpłatną, wstępną kalkulację możliwego do uzyskania zwrotu podatku.

05

Rozpoczęcie procedury zwrotu

Po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów i ich dokładnej analizie, sporządzamy deklarację i przesyłamy ją do odpowiedniego urzędu. Sprawa jest ciągle monitorowana przez naszych pracowników, a w razie potrzeby wykonujemy odpowiednią interwencję.

06

Wydanie decyzji podatkowej

Holenderski urząd podatkowy przesyła na adres naszej firmy decyzję o przyznaniu zwrotu podatku.

07

Przekazanie kwoty zwrotu

Odzyskany podatek trafia na podane przez klienta konto bankowe.

Najczęstsze pytania

Zwrot podatku z Holadnii

O zwrot podatku z Holandii może się starać każdy, kto legalnie pracował na terenie tego kraju, a pracodawca odprowadzał za niego zaliczki na podatek. Rozliczenie można złożyć nawet do 5 lat od momentu zakończenia pracy, w dowolnym momencie roku podatkowego.

Należy pamiętać, że obcokrajowcy nie posiadający zameldowania na terenie Holandii mają obowiązek złożenia deklaracji podatkowej w dwóch konkretnych przypadkach: gdy kalkulacja podatkowa wskazuje na niedopłatę podatku jeśli numer SoFi został wylosowany przez Belastingdienst do kontroli podatkowej, co wiąże się z koniecznością złożenia holenderskiej deklaracji podatkowej w wyznaczonym przez urząd terminie (zwykle do 1 lipca) Powyższa sytuacja dotyczy również osób, które nie podejmowały zatrudnienia na terenie Holandii w danym roku. W takim przypadku wymagana jest tzw. deklaracja zerowa.
Niezastosowanie się do wezwania przez urząd do rozliczenia skutkuje nałożeniem na podatnika kary w wysokości 226 EUR.
Rozliczenie indywidualne: 400 PLN lub prowizja 14% nie mniej niż 120 €. Rozliczenie wspólne: 500 PLN lub prowizja 14% nie mniej niż 120 €.

Porady i aktualności